Cristians per Terrassa

Els cristians, católics i evangélics, de Terrassa, Matadepera, Ullastrell i Viladecavalls portem molts anys de relacions harmóniques i fraternals i donem mostres grácies a Déu perqué ens estimem.

Ens trobem amb facilitat de manera regular per a la "Pregária Unida" cada mes de gener i per la "Paella ecuménica" cada segon dissabte de maig, quan convé, de manera extraordinária. Ens convidem mutuament per a celebrar esdeveniments de les nostres comunitats. Participem untis en pregáries interreligioses...

Enguany fem un pas més i gosem programar un any d'accions conjuntes en un marc de fraternitat i de corresponsabilitat. Aixó és "Fem ciutat. Cristians per Terrassa"

OBJECTIUS

Un objectiu general:

Exercir la missió evangelitzadora de l’Església.

Uns objectius més concrets:

1. Ensenyar els nostres valors a la societat.

2. Fer avinent el notre compromís amb la ciutat.

3. Expressar l’harmonia intercon-fessional.

4. Interessar les persones en general, més enllà de les que participen habitualment a les nostres esglésies.

5. Donar suport i cobertura a tota acció apostòlica que es pogués esdevenir a la ciutat i als pobles veïns.